Citotraining Amsterdam IJburg

Scoort uw kind op de Cito toetsen anders dan op de methodetoetsen? Sluit het advies van de leerkracht niet aan bij de resultaten uit de Cito’s? Is uw kind nerveus voor de komende toetsen? Dan is de Citotraining misschien iets voor uw kind!

De vraagstelling van de Cito is anders dan die van de reguliere methodetoetsen, wat voor sommige kinderen problemen oplevert. Bij KNAP! oefenen we met het oplossen van Cito-opgaven, bieden we de kinderen een helder stappenplan en leren we de kinderen omgaan met stress.

 

Individuele citotraining

Bij KNAP! is het ook mogelijk om individuele citotraining te volgen. Inhoudelijk is de individuele citotraining hetzelfde als de groepstraining, maar waar nodig is het mogelijk om af te stemmen op de individuele behoefte van de leerling. Voor de individuele citotrainingen wordt in overleg een KNAP! locatie en startdatum afgesproken.

 

Driedaagse citotraining

De groepscitotraining wordt in de vakanties op drie aaneengesloten dagen gegeven en duurt 1,5 uur per dag. De training wordt gegeven in kleine groepen met andere kinderen van groep 6/7 of groep 7/8.

Inhoud van de training:

  • Oefenen van alle onderdelen: Rekenen, Taal, Begrijpend lezen en Studievaardigheden
  • Het leren omgaan met de diverse vraagstellingen van de Cito
  • Handvatten om stress tijdens de toets te verminderen
  • Met zelfvertrouwen de toets maken

 

Bijles

Merkt u dat uw zoon of dochter inhoudelijke kennis mist om de toets goed te kunnen maken? Zijn er specifieke onderdelen waar nog extra mee geoefend kan worden? Dan adviseren wij de KNAP! bijles voor basisschoolleerlingen.

Meivakantie

Dinsdag 30 april 2019

Donderdag 2 mei 2019

Vrijdag 3 mei 2019