Privacyverklaring KNAP!

Om van onze diensten gebruik te kunnen maken, hebben wij gegevens van jou nodig. Hieronder vind je onze privacyprincipes en wat je in ieder geval moet weten over wat we met je gegevens doen.

 

Bel me terug

We bewaren je gegevens zodat we contact met je op kunnen nemen. Als het contact afgerond is, verwijderen we direct jouw gegevens uit ons systeem.

We delen jouw contactgegevens met niemand.

 

Ik volg huiswerkbegeleiding

Je wilt je bij ons aanmelden voor huiswerkbegeleiding. Of je krijgt al huiswerkbegeleiding van ons. Hier kun je lezen welke gegevens we van jou nodig hebben en wat we daarmee doen.

Wij delen jouw gegevens alleen met je wettelijk vertegenwoordigers.

We delen jouw gegevens alleen met jouw mentor als je wettelijk vertegenwoordiger daar toestemming voor geeft. Als je 16 jaar of ouder bent, mag je zelf toestemming geven.

Alle gegevens die we over jou verzamelen bewaren we 7 jaar nadat je bij ons uitgeschreven bent. Als je nog een keer bij ons terugkomt voor huiswerkbegeleiding of bijles, kunnen we zien wie je bent en wat je al geleerd hebt bij ons.

 

Contactgegevens

We verzamelen gegevens zodat we contact met je op kunnen nemen:

 • Naam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Intake

Om je beter te leren kennen, willen we het volgende van je weten:

 • Geboortedatum
 • In welke klas je zit (jaar en niveau)
 • Naar welke school je gaat

Deze gegevens gebruiken we om te weten wat voor soort onderwijs je volgt en op welk niveau. Ook willen we graag weten hoe oud je bent, zodat we de begeleiding op jouw leeftijd aan kunnen passen. En we vinden het leuk om je te feliciteren als je jarig bent ?.

Als je wettelijk vertegenwoordiger toestemming geeft om contact op te nemen met je mentor, dan willen we graag zijn naam en mailadres weten. Wij bellen minimaal één keer met je mentor om informatie te vragen over jouw leerproblemen op school. Zo kunnen wij jou beter leren kennen en onze begeleiding aanpassen op wat jij nodig hebt op school. Ook weet je mentor dan dat je huiswerkbegeleiding bij ons volgt.

Om jou goed te kunnen begeleiden, is het handig als wij toegang hebben tot jouw schoolrooster en cijfers. Daarom zullen we je vragen om je inloggegevens voor bijvoorbeeld Magister met ons te delen. Wat doen wij met deze informatie?

 • Door jouw lesrooster in te zien, weten we op welke tijden je op school bent en wanneer je bij ons huiswerkbegeleiding kunt volgen.
 • Door jouw lesrooster te zien, weten we op welke dag je welke vakken hebt, zodat we je kunnen helpen met het inplannen van je huiswerk.
 • Door jouw huiswerkopdrachten te zien, kunnen we je begeleiden bij het maken van je huiswerk.
 • Door jouw cijfers te zien, kunnen we meedenken bij welke vakken je nog extra hulp nodig hebt. Natuurlijk vieren we ook je successen!

Voordat jij je inloggegevens met ons deelt, vragen we je wettelijk vertegenwoordiger eerst om toestemming. Als je 16 jaar of ouder bent, mag je zelf toestemming geven.

We willen ook weten wat jouw leervoorkeuren zijn. De uitslag van de leervoorkeurentest bewaren we in je dossier.

 

Informatie over je gezondheid

Misschien vind je het fijn om informatie over jouw gezondheid met ons te delen. Zodat we je zo goed mogelijk kennen. Je wilt bijvoorbeeld dat wij weten dat je ADHD hebt. Dat mag, en dat vinden wij ook fijn om te weten.  Wij passen dan onze begeleiding aan jouw specifieke behoeften aan.

Europa heeft hele strenge regels opgesteld waar we ons aan moeten houden. Niemand mag gegevens noteren over jouw gezondheid. Alleen als je wettelijke vertegenwoordiger toestemming geeft om informatie over je gezondheid met ons te delen, mogen wij die informatie bewaren. Als je 16 jaar of ouder bent, mag je zelf toestemming geven.

Informatie over je gezondheid verwijderen wij zodra de huiswerkbegeleiding afloopt. Als je later weer bij ons begeleiding of bijles wilt volgen, kun je deze gegevens opnieuw met ons delen.

 

Voortgang

Als je bij ons huiswerkbegeleiding ontvangt, houden wij bij op welke dagen je komt en of je aanwezig bent. We houden ook bij welke dagen je afgemeld bent. Deze dagen kun je dan een andere keer inplannen. Zo betaal je bij ons nooit teveel.

Regelmatig evalueren we met jou en je wettelijk vertegenwoordiger hoe het met je huiswerk gaat. Hier schrijven we een verslag van. Dit evaluatieverslag bewaren we in je dossier.

 

Ik volg bijles of studiebegeleiding

Je wilt bij ons aanmelden voor bijles. Of je krijgt al bijles van ons. Hier kun je lezen welke gegevens we van jou nodig hebben en wat we daarmee doen.

Wij delen jouw gegevens alleen met je wettelijk vertegenwoordigers.

Alle gegevens die we over jou verzamelen bewaren we 7 jaar nadat je bij ons uitgeschreven bent. Als je nog een keer bij ons terugkomt voor huiswerkbegeleiding of bijles, kunnen we zien wie je bent en wat je al geleerd hebt bij ons.

 

Contactgegevens

We verzamelen gegevens zodat we contact met je op kunnen nemen:

 • Naam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bij de start

Om je beter te leren kennen, willen we het volgende van je weten:

 • Geboortedatum
 • In welke klas je zit (jaar en niveau)
 • Naar welke school je gaat

Deze gegevens gebruiken we om te weten wat voor soort onderwijs je volgt en op welk niveau. Ook willen we graag weten hoe oud je bent, zodat we de begeleiding op jouw leeftijd aan kunnen passen. En we vinden het leuk om je te feliciteren als je jarig bent ?.

 

Voortgang

Je begeleider schrijft van elke bijles een kort verslag. Hierin staat wat je geoefend hebt in de les. Dit mailt jouw begeleider naar je wettelijk vertegenwoordiger. We bewaren het verslag ook in je dossier.

 

Mijn kind is klant bij KNAP!

In de andere hoofdstukken van onze privacyverklaring kun je lezen wat we met de gegevens van je kind doen. Soms zullen we aan jou als wettelijk vertegenwoordiger toestemming vragen om gegevens te verwerken. Dit doen we alleen als je kind nog geen 16 jaar is. Als jouw kind 16 jaar is mag het zelf toestemming geven aan ons om zijn gegevens te verwerken.

Als wettelijk vertegenwoordiger ben je de opdrachtgever voor de diensten die je kind bij ons afneemt. We zullen de facturen dan ook naar jou opsturen. Daarvoor hebben we de volgende gegevens van jou nodig:

 • Naam en adres
 • Naam kind voor wie we factureren
 • E-mailadres en telefoonnummer om contact op te kunnen nemen over de facturatie
 • Indien je kind huiswerkbegeleiding ontvangt: machtigingsformulier voor automatische incasso. Hiervoor hebben we je IBAN en tenaamstelling van de rekening nodig.

We gebruiken je e-mailadres en telefoonnummer ook om te communiceren over de voortgang van je kind bij ons.

Alle gegevens die we over jou verzamelen bewaren we 7 jaar nadat je bij ons uitgeschreven bent.

 

Ik volg een training / ik doe een test of toets

Als je bij ons alleen een training of test afneemt, verzamelen wij een aantal gegevens van jou, zodat we contact met je op kunnen nemen:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Klas (jaar en niveau)
 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van je wettelijk vertegenwoordiger

Als je een toets of test hebt gemaakt, bewaren we de resultaten. Deze komen ook in een eindverslag te staan. We delen dit met jou en met je wettelijk vertegenwoordiger. Als we geluidsopnamen hebben gemaakt, verwijderen wij deze direct na de beoordeling van de test. Alleen jouw beoordelaar heeft toegang tot jouw geluidsopnamen.

Voordat je bij ons op intake komt, vul jij of je wettelijk vertegenwoordiger een vragenlijst in. We maken ook notities van jouw intake. Daarnaast maken we notities en verslagen tijdens een test of training. Aan het einde van een training vul je zelf een evaluatieformulier in.

Alle resultaten, verslagen en evaluaties bewaren we 2 jaar nadat je bij ons uitgeschreven bent.

 

Meer weten?

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke: KNAP! Leren & Meer BV, Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM Amsterdam.

Functionaris Gegevensbescherming: contact@toptaalgroep.nl. Of bel 020-7163691 en vraag naar de Functionaris Gegevensbescherming.

 

Wat doen we met jouw gegevens?

Wij registreren jouw gegevens in ons huiswerkbegeleidingssysteem. Dit is een beveiligd systeem waar alleen onze eigen medewerkers toegang toe hebben. Jouw gegevens kunnen alleen worden bekeken door de teams die voor jou werken.

In de privacyverklaring op onze website kun je lezen hoe lang we jouw gegevens bewaren. Als de bewaartermijn afloopt, verwijderen we jouw gegevens uit je dossier. We controleren dit elke zomervakantie.

 

Rechtsgrond

Op welke grond verzamelen we jouw gegevens? We verzamelen jouw gegevens op basis van de rechtsgrond ‘overeenkomst’. Dit betekent dat wij jouw gegevens nodig hebben om onze overeenkomst uit te kunnen voeren. Zonder jouw gegevens kunnen wij je niet de begeleiding geven die je nodig hebt.

Bij de facturatie hebben we een wettelijke verplichting om gegevens te verzamelen en te bewaren.

Als we gegevens willen verzamelen die we niet nodig hebben voor de rechtsgrond ‘overeenkomst’ of ‘wettelijke verplichting’, dan vragen we je altijd om toestemming.

 

Met wie delen wij gegevens?

We delen jouw gegevens alleen met je wettelijk vertegenwoordiger en, indien jij of je wettelijk vertegenwoordiger toestemming hebt gegeven, delen we jouw gegevens met je mentor.

Soms hebben we een wettelijke verplichting om gegevens te delen. De belastingdienst wil bijvoorbeeld inzicht in onze facturatie.

Als er sprake is van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zullen wij jouw gegevens met een derde partij delen. Wil je niet dat wij gegevens delen met andere partijen? Dan kun je bezwaar maken bij de Functionaris Gegevensbescherming. Als wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te delen, kunnen we helaas jouw bezwaar niet honoreren.

 

Wat gebeurt er als je je gegevens niet met ons deelt?

Als je jouw gegevens niet met ons wilt delen, dan respecteren wij dat. Helaas kunnen wij je dan geen begeleiding bieden. Je kunt dan geen diensten afnemen bij KNAP! Leren & Meer.

 

Gegevens zien, wijzigen of verwijderen

Wil je jouw gegevens in ons systeem zien? Neem contact op met je (assistent) vestigingsmanager.

Wil je jouw gegevens in ons systeem wijzigen? Neem contact op met je (assistent) vestigingsmanager.

Wil je een kopie van de gegevens die wij van jou verzamelen? Neem contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Wil je jouw gegevens uit ons systeem verwijderen? Neem contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.  Je vraagt in een brief of in een mail om je gegevens te verwijderen. De Functionaris Gegevensbescherming beoordeelt of jouw gegevens uit ons systeem verwijderd kunnen worden. Als dit kan, verwijdert de Functionaris Gegevensbescherming jouw gegevens binnen een maand.
Wij kunnen jouw gegevens niet verwijderen als:

 • Je nog een dienst bij ons afneemt;
 • Je nog niet alle facturen betaald hebt;
 • Je problemen hebt gehad met je gedrag op één van onze locaties of met één van onze leerlingen, begeleiders of medewerkers.

Heb je voor een specifieke verzameling van gegevens toestemming gegeven? Wil je die toestemming intrekken? We verwijderen dan jouw gegevens.
Je neemt contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.  Je schrijft in een brief of in een mail aan de Functionaris Gegevensbescherming dat je de toestemming voor het gebruiken van specifieke gegevens intrekt. De Functionaris Gegevensbescherming verwijdert jouw gegevens dan binnen een maand.

Je kunt bij ons bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens. Dit doe je door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Zij zal binnen een maand beoordelen of je bezwaar gehonoreerd kan worden. In die periode zullen wij jouw gegevens niet gebruiken.

Je kunt bij ons het verwerken van je gegevens beperken. We bewaren dan nog wel de gegevens die we hebben, maar we gebruiken je gegevens dan niet meer. Je kunt dit doen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

 

Klacht

Lukt het niet om bij ons je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl