KNAP! Visie en werkwijze

KNAP! Leren & Meer gaat uit van ieders eigen talenten op het gebied van leren. Waar ben jij knap in?

 

Persoonlijke aanpak (maatwerk)

Bij KNAP! kijken we op welke manier een leerling het beste leert en daar passen we de begeleiding op aan. Er zijn kinderen die het beste visueel leren. Zij leren graag door middel van het bekijken van een video of het maken van een mindmap. Andere kinderen leren beter auditief en vinden het juist fijn om hardop te leren. Er zijn ook kinderen die na een half uur even beweging nodig hebben, om daarna weer kennis te kunnen opnemen. We hebben alle hulpmiddelen in huis om de begeleiding per kind aan te passen.

 

Het uitgangspunt van onze begeleiding is een positieve en persoonlijke benadering in een veilige omgeving. We willen dat iedereen zich thuis voelt bij KNAP!.

 

Hoe zie je dit dagelijks terug bij KNAP!?

 

Positieve mindset

Een positieve mindset (ik wil), een idee van competentie (ik kan) en openstaan voor het leren (ik doe) zijn belangrijk voor goede leerprestaties. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, neemt een leerling sneller en efficiënter kennis op en behaalt hij daardoor hogere resultaten. Onze begeleiders zijn getraind om deze positieve mindset te activeren.

 

Leer Leren

Met de training Leer Leren worden scholieren getraind in hoe ze slim en effectief kunnen leren. Aan het eind van de training stelt de leerling zichzelf doelen en maakt hij/zij een plan van aanpak. Tijdens de huiswerkbegeleiding komen we terug op deze doelen en sluiten we aan bij de leerstrategieën die de leerling tijdens de training heeft geoefend.

 

Persoonlijke benadering

KNAP! biedt positieve en persoonlijke begeleiding in een veilige omgeving. We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt bij KNAP!. Tijdens de pauze is er ruimte voor ontspanning en gezelligheid. Per 4 leerlingen is er één begeleider aanwezig. Gedurende de dag nemen begeleiders en leerlingen het gemaakte huiswerk en de planning voor de komende dagen door.

 

Leren plannen

Veel leerlingen lopen vast in het plannen van huiswerk, leren voor toetsen en het inschatten van de hoeveelheid leerstof. Bij KNAP! werken we actief aan de planvaardigheid van de leerling en het structureren van de leerstof, onder andere door middel van een online plansysteem. U en uw kind kunnen ook thuis inzien welk huiswerk er gemaakt moet worden en wat de leerling al heeft gedaan. Het doel is dat een leerling zelfstandig een gedegen planning kan maken en volgen.

 

Professionele begeleiding

Iedere dag is er een team van huiswerkbegeleiders, MILS-coaches, Purple Monkey-trainers en bijlesdocenten aanwezig om begeleiding op maat te bieden. De begeleiders hebben goede vakinhoudelijke kennis en zijn door ons getraind om te werken volgens de KNAP!-werkwijze. Daarnaast beschikken wij over een team van docenten, (ortho)pedagogen en psychologen.

 

Locaties

Onze locaties zijn bewust buiten de school gevestigd, zodat uw kind op weg naar KNAP! het hoofd leeg kan maken en met frisse energie kan beginnen aan het huiswerk. Er is een ruimte met woonkamergevoel, er zijn stiltelokalen, groepsruimtes en kleine ruimtes voor één-op-één begeleiding. De locaties zijn in Amsterdam IJburg, Woerden, Vleuten, De Meern en Veenendaal.