Vragen Diagnostiek

Wat is het verschil tussen de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) en een schoolvorderingstoets (bijvoorbeeld CITO)?

Het verschil tussen de NIO en een schoolvorderingstoets is dat een schoolvorderingstoets meet wat kinderen hebben geleerd in acht jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en een intelligentietest bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties).

 

Wat is het verschil tussen de NIO intelligentietest en WISC-III intelligentietest?

De NIO is een test die een inschatting maakt op welk schoolniveau uw zoon of dochter presteert. Daarnaast wordt er een IQ-score bepaald. De NIO-test is een betrouwbaar en valide alternatief voor de Cito-eindtoets en wordt daarom vaak ingezet als second opinion voor het schooladvies.
De WISC-III geeft een uitgebreider beeld over de intelligentie en het leervermogen van een leerling. Naast dat met behulp van de WISC-III de algemene intelligentie wordt bepaald, worden er tijdens het onderzoek observaties verricht (gelet wordt op motivatie, concentratie en motoriek van een leerling). Naar aanleiding van het intelligentieprofiel en de observaties worden concrete handelings- en begeleidingsadviezen opgesteld.

 

Kun je oefenen voor de WISC-III of NIO?

Voor beide testen is het absoluut niet de bedoeling dat er wordt geoefend. Wanneer er wel wordt geoefend, geeft dit immers een onbetrouwbaar beeld over het leervermogen en de intelligentie van het kind. Daarnaast is het zo dat de adviezen die op basis van het intelligentieprofiel worden gegeven onbruikbaar zijn.

 

Wordt intelligentieonderzoek vergoed?

Nee, een intelligentieonderzoek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Geeft de Dyslexie Screening Test (DST) voldoende aanwijzingen om een dyslexieverklaring af te geven?

Nee, de DST is enkel een screeningsinstrument om te onderzoeken of er aanwijzingen zijn voor dyslexie. Wanneer er aanwijzingen worden gevonden, verwijzen wij verder voor gespecialiseerde hulp (remedial teaching) of voor een verdiepend onderzoek waarbij dyslexie kan worden vastgesteld en een eventuele verklaring kan worden afgegeven.

 

Wat houdt intelligentieonderzoek in en wat kan ik verwachten van een intelligentieonderzoek bij KNAP!?

Voor deze vraag verwijzen we u naar de blog ‘Een intelligentieonderzoek bij KNAP!’.

 

Hoe lang is een intelligentieonderzoek geldig?

Een IQ staat niet voor het leven vast en heeft meestal een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar. Intelligentie kan ook binnen bepaalde marges ontwikkelen als een kind gestimuleerd wordt. Een intelligentietest geeft een schatting van het intelligentieniveau van het kind op dat moment. Het kan soms een verklaring bieden voor ontwikkelingen van de afgelopen periode is of helpen bij een voorspelling voor de nabije toekomst (bijvoorbeeld schoolniveau).

 

Wie voert de onderzoeken uit?

Orthopedagoog Maartje Böke en ontwikkelingspsycholoog Bibi Bellucci, beiden in het bezit van de Basisaantekening Diagnostiek (BAPD), voeren de onderzoeken bij KNAP! uit. Beiden zijn ze lid van respectievelijk de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO) en het Nederlands Instituut Psychologen (NIP)

 

Waar worden de onderzoeken uitgevoerd?

Het is mogelijk om het onderzoek uit te laten voeren op één van onze vijf vestigingen. Wanneer u interesse heeft in een onderzoek kunt u het aanmeldformulier invullen op de website of bellen naar 030-79 00 070 (Utrecht) of 020-716 36 92 (Amsterdam). Samen met de onderzoeker zal er een geschikt tijdstip worden gekozen voor het onderzoek.

 

Stellen jullie diagnoses vast?

Nee, wij geven kinderen geen diagnose. Wij voeren enkel intelligentieonderzoek en dyslexiescreenings uit. Als wij denken dat er meer onderzoek nodig is dan wij kunnen bieden, zullen wij dit uiteraard aangeven bij het eerste contact.

Als er vanuit ouders behoefte is aan een diagnose of verdiepende diagnostiek (bijvoorbeeld om passende ondersteuning te kunnen financieren) kunt u via de huisarts (of POH-GGZ) een verwijzing regelen naar de GBGGZ of SGGZ.

 

Accepteren middelbare scholen een NIO of WISC-III als toelating?

Het kan zo zijn dat een leerling lager of anders presteert op de Cito-eindtoets dan men van tevoren had verwacht. In sommige gevallen wil de school dan een aanvullend onderzoek ter bevestiging van de potentie van de leerling. Soms kunnen ouders ertoe besluiten om een aanvullend onderzoek uit te laten voeren. De NIO en de WISC-III zijn hiervoor geschikte instrumenten. De NIO is een multiple choice test die een schooladvies geeft. WISC-III geeft een uitgebreider beeld van de intelligentie, capaciteiten en het leervermogen van een leerling.

 

Op basis van het (school)advies van de basisschool worden leerlingen toegelaten op de middelbare school. De leerkracht van de basisschool geeft dit advies en baseert dit op het beeld dat de school van de leerling heeft. Hierbij worden werkhouding, motivatie, huiswerkattitude, onderwijs- en instructiebehoeften en benodigde onderwijstijd als factoren meegenomen. Daarnaast wordt het schooladvies gebaseerd op de prestaties van de leerling van de afgelopen jaren. Wij adviseren altijd om bij de betreffende middelbare school vooraf goed te informeren welke testscores zij accepteren en welke niet.