Wat te doen tegen leerproblemen?

Ervaart uw zoon of dochter angst bij het maken van toetsen? Haalt hij of zij lagere resultaten dan verwacht? Is er geen sprake van dyslexie, maar heeft uw zoon of dochter moeite met spelling? Veel leerlingen hebben (tijdelijk) last van leerproblemen, iets wat voor veel onrust kan zorgen. In deze blog zullen enkele veelvoorkomende leerproblemen worden besproken.Leerproblemen versus leerstoornissen

Alle problemen die kinderen ervaren met betrekking tot leren worden leerproblemen genoemd. Een leerprobleem onderscheidt zich van een leerstoornis door de ernst en duur van het probleem. Leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, zijn hardnekkig en zijn het gevolg van problemen met automatiseren, dus niet door bijvoorbeeld een lage intelligentie. Een IQ lager dan 70 sluit dyslexie namelijk uit. Ook moeten de klachten minimaal zes maanden bestaan en moet de gekregen begeleiding weinig of geen effect hebben gehad. Een leerstoornis zal nooit volledig verdwijnen, terwijl een leerprobleem vaak van tijdelijke duur is. Daarbij zijn de klachten bij een leerprobleem vaak minder ernstig. Zo kan een hoogbegaafde leerling tijdelijk onderpresteren bij gebrek aan motivatie en kan een faalangstige leerling alle leerstof vergeten zijn tijdens het maken van een toets. Als de oorzaak wordt gevonden, kan het probleem worden opgelost.

Onderpresteren en leerproblemen

Onderpresteren is een veelvoorkomend leerprobleem. Een leerling presteert dan onder zijn of haar kunnen. Soms is een gebrek aan motivatie en/of uitdaging de oorzaak. Een hoogbegaafde leerling heeft af en toe geen zin meer in herhaling en kan zijn of haar motivatie volledig verliezen als hij of zij iets niet interessant vindt. Het is echter lastig vast te stellen of een leerling onder zijn of haar niveau presteert, omdat men moet weten wat de leerpotentie is. Vaak ziet men aanwijzingen wanneer de schoolresultaten achteruitgaan of het IQ niet aansluit bij de leerprestaties.

 

Faalangst en leerproblemen

Ook faalangst kan onderpresteren tot gevolg hebben. Door de spanning kan de leerling volledig geblokkeerd raken en opeens niets meer weten op een toets, ondanks dat hij of zij alles heeft geleerd.

Concentratie en leerproblemen

Tot slot hebben veel leerlingen tijdelijk last van concentratieproblemen. Zo kan een leerling zich soms niet concentreren door de verleiding van sociale media of is hij of zij tijdelijk niet gemotiveerd om te leren. Slaapproblemen kunnen ook zorgen voor concentratieproblemen. Deze oorzaken kunnen vaak worden opgelost, waardoor het leerprobleem mogelijk vermindert of verdwijnt.

Tips bij onderpresteren

In het geval van onderpresteren is het zaak om de reden van het onderpresteren te verhelderen. Zorgt een gebrek aan motivatie voor het verwaarlozen van huiswerk? Onderzoek dan welke doelen de leerling kan nastreven, zodat het maken van huiswerk ‘nuttig’ wordt. Zo kan overgaan naar de volgende klas een doel zijn, maar ook het ambiëren van een vervolgstudie of beroep kan motivatie verhogen. Is het huiswerk te lang niet gemaakt, waardoor een achterstand is ontstaan? Maak dan een overzicht en zoek uit wat nog gedaan moet en kan worden. Vink vooral de taken af en geef uw zoon of dochter een kleine beloning als iets gelukt is.

Tips bij faalangst

Faalangstige leerlingen laten vaak lagere resultaten zien dan waar zij toe in staat zijn. De angst neemt hen helemaal in beslag, waardoor ze soms niet meer goed kunnen nadenken (een black-out). Het is belangrijk dat de leerling hierover leert praten, zodat de omgeving op de hoogte is. Ook is het noodzakelijk dat de leerling succeservaringen opdoet, zodat hij of zij leert dat goede resultaten haalbaar zijn.

 

Tips bij concentratieproblemen

Leerlingen die het lastig vinden om zich te concentreren doen er goed aan om een realistische planning te maken met voldoende pauze tussendoor. Een methode hiervoor is de pomodoro-techniek: 25 minuten leren en daarna vijf minuten pauze. Na vier sessies kan 25 minuten pauze genomen worden. Waarom wordt deze techniek dan de pomodoro-techniek genoemd? Pomodoro is toch Italiaans voor tomaat? Ja, dat klopt! De bedenker van deze techniek gebruikte een kookwekker in de vorm van een tomaat!

Daarnaast wordt aangeraden om de telefoon tijdens het leren weg te leggen. Voor sommige leerlingen helpt het om samen met een klasgenoot te leren. Afhankelijk van de leervoorkeuren van de leerling kan de concentratie optimaal worden benut.

Begeleiding bij KNAP!

KNAP! biedt met de huiswerkbegeleiding een gestructureerde, rustige omgeving waarbij de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en uit de negatieve spiraal kan stappen om zo weer naar boven te kijken. Ook kan er, door middel van een MILS-test, gekeken worden wat de leervoorkeuren zijn van uw kind. Voor leerlingen die last hebben van het leerprobleem faalangst biedt onze faalangsttraining uitkomst.

Neem gerust contact op met ons voor meer informatie