Een intelligentieonderzoek bij KNAP!

9/10/2017 door Denise van der Goot – ontwikkelingspsycholoog bij KNAP!

Een intelligentieonderzoek bij KNAP!

Wanneer u vragen heeft over de leerontwikkeling van uw kind is de eerste stap om telefonisch contact op te nemen met KNAP!. U kunt uw vragen en/of zorgen rondom de (leer)ontwikkeling van uw kind aan ons voorleggen. De onderzoeker zal u meer informatie geven over het intelligentieonderzoek en zal met u afstemmen of u met uw hulpvragen bij ons terecht kunt. Op basis van dit eerste contact kunt u uw kind aanmelden voor één van de onderzoeken.

 

Aanmelding van uw kind

Wanneer u interesse heeft om een intelligentieonderzoek uit te laten voeren, kunt u het aanmeldformulier op de website invullen. De onderzoeker zal zo spoedig mogelijk contact opnemen om af te stemmen wanneer het onderzoek kan plaatsvinden en waar nodig meer informatie geven.

 

Planning van het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op één van onze vijf vestigingen in de regio Utrecht of Amsterdam. Voorafgaand aan het onderzoek wordt altijd een intakegesprek ingepland. Tijdens het intakegesprek verhelderen we de hulpvraag en gaan we in op de aandachtspunten van uw kind. Het onderzoek wordt in de ochtend(en) ingepland, omdat wij het belangrijk vinden dat de aandacht en concentratie van uw kind optimaal is. Het intelligentieonderzoek neemt gemiddeld tussen de 3 en 4 uur in beslag. De duur van het onderzoek is afhankelijk van verschillende factoren: o.a. aandacht- en concentratievermogen van uw kind, aanwezigheid van eventuele faalangst en prestaties tijdens het onderzoek. Omdat een onderzoek voor een kind best wat energie vraagt, verdelen we het intelligentieonderzoek over twee ochtenden. Dit brengt geen extra kosten met zich mee.

 

Samen met u wordt er een geschikt moment uitgekozen voor de afname. Voorafgaand aan de intake wordt een vragenlijst opgestuurd om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Ook wordt een toestemmingsverklaring toegestuurd. U wordt verzocht de vragenlijst online in te vullen en de toestemmingsverklaring ingevuld mee te nemen naar de eerste afspraak.

 

Een onderzoeksdag bij KNAP!

Het onderzoek is ingepland en de onderzoeksdag komt dichterbij. We begrijpen dat uw kind het als iets spannends kan ervaren. We vinden het belangrijk dat uw kind zich op zijn gemak voelt, indien gewenst kunt u daarom samen van tevoren langs komen om kort kennis te maken. Wanneer het onderzoek is ingepland adviseren wij u om uw kind op de onderzoeksdag eigen eten, drinken en eventueel een boekje mee te geven om te ontspannen in de pauzes. De dag begint met een intakegesprek, met zowel ouders als met het kind. Dit duurt ongeveer een half uur. Daarna zal het onderzoek gestart worden.

 

Op de dag van het onderzoek wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

 

  • Concentratievermogen en pauzes:

We houden rekening met het concentratievermogen van uw kind en zullen uiteraard regelmatig pauzeren. Tijdens de pauze kan er een spelletje worden gespeeld of kan uw kind even bewegen. We vinden het belangrijk dat kinderen tijdens hun pauze niet met een cognitieve taak bezig zijn.

 

  • Mogelijk sprake van hoogbegaafdheid:

Hoogbegaafde kinderen denken vaak anders, op meerdere niveaus tegelijk (simultaan) en kunnen daarom complexe zaken makkelijk ontleden. Ze gebruiken hierbij hun creativiteit en analytisch vermogen. Wanneer er een vermoeden bestaat van hoogbegaafdheid zijn wij alert op de antwoorden die uw kind geeft. Bij het maken van taken kunnen zij het antwoord wat het meest voor de hand ligt soms over het hoofd zien. De onderzoeker is hiervan op de hoogte.

 

  • Faalangst:

Ook wanneer uw kind faalangstig gedrag laat zien zal de onderzoeker hier rekening mee houden door het kind op zijn gemak te stellen en door de rust en de tijd te nemen voor de taken. Daarnaast zal de onderzoeker uw kind tussen de taken door aanmoedigen.

 

  • Observatie:

Tijdens het onderzoek noteert de onderzoeker per subtaak specifieke observaties van uw kind met betrekking tot de aanpak, motivatie en motoriek bij het uitvoeren van taken. Ook worden bij de observaties de reacties van uw kind verwerkt om zo een totaalbeeld te schetsen van de onderzoeksdag. De observaties worden meegenomen bij het opstellen van de handelings- en begeleidingsadviezen.

 

Na het onderzoek; verslaglegging en adviezen

Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden, kunt u binnen drie weken het onderzoeksverslag verwachten. Het onderzoeksverslag is een heldere, duidelijke rapportage van de onderzoeksresultaten. In het verslag staan concrete handelingsadviezen beschreven. De onderzoeker licht in alle gevallen de resultaten telefonisch toe en neemt de tijd om uw vragen te beantwoorden. Ook kan er een toelichting voor kinderen worden meegestuurd zodat, mocht u dat wensen, u de resultaten op een gemakkelijke en duidelijke manier met uw kind kan bespreken.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op via 030-790 0070 (Utrecht) of 020-716 36 92 (Amsterdam).

 

Geplaatst in Diagnostiek op